DMX 能量觀察顯微鏡

 

台灣製造、(非侵入式)(營業用) 

      DMX 980-1 簡單設計,無複雜線路

(圖片內容: DMX 980     &    DMX980-1)

  工欲善其事,必先利其器  

有好的銷售輔助工具,就能讓業績一路長紅!

 我司接受各國家、地區等客戶大量訂單之ODM。

  

  

 洽詢專線:02-2553-0656 ,or  0933-750-108 吳先生 

 (LINE ID: dmx980)

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※